دلتا مدل C2000، کد: VFD055C43A-21

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 12A / 5.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 11A / 4kW / @40°C

 

مقایسه