دلتا مدل MS، کد: VFD11AMS21ANSAA

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سبک: 12.5A / 3.7kW / @50°C

کاربری سنگین: 11A / 2.2kW / @50°C

 

مقایسه