دلتا مدل C2000، کد: VFD1320C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 260A / 132kW / @50°C

کاربری سنگین: 247A / 110kW / @50°C

 

مقایسه