دلتا مدل C2000، کد: VFD1100C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 220A / 110kW / @50°C

کاربری سنگین: 209A / 90kW / @50°C

 

مقایسه