دلتا مدل C2000، کد: VFD1600C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 310A / 160kW / @50°C

کاربری سنگین: 295A / 132kW / @50°C

 

مقایسه