دلتا مدل C2000، کد: VFD150C43A-21

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 32A / 15kW / @40°C

کاربری سنگین: 30A / 11kW / @40°C

 

مقایسه