دلتا مدل C2000، کد: VFD110C43A-21

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 24A / 11kW / @40°C

کاربری سنگین: 23A / 7.5kW / @40°C

 

مقایسه