دلتا مدل C2000، کد: VFD1850C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 370A / 185kW / @50°C

کاربری سنگین: 352A / 160kW / @50°C

 

مقایسه