دلتا مدل C2000، کد: VFD2200C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 460A / 220kW / @50°C

کاربری سنگین: 437A / 185kW / @50°C

 

مقایسه