دلتا مدل C2000، کد: VFD2800C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 550A / 280kW / @50°C

کاربری سنگین: 523A / 220kW / @50°C

 

مقایسه