دلتا مدل C2000، کد: VFD3150C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 616A / 315kW / @50°C

کاربری سنگین: 585A / 280kW / @50°C

 

مقایسه