دلتا مدل C2000، کد: VFD370C43S-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 73A / 37kW / @50°C

کاربری سنگین: 69A / 30kW / @50°C

 

مقایسه