اشنایدر مدل Altivar 11، کد: ATV11HU05M2E

دریافت قیمت:


220 ولت تک فاز به 220 ولت سه فاز

کاربری سنگین: 1.1A / 0.18kW / @50°C

 

مقایسه