دلتا مدل C2000، کد: VFD550C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 110A / 55kW / @50°C

کاربری سنگین: 105A / 45kW / @50°C

 

مقایسه