دلتا مدل C2000، کد: VFD450C43S-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 91A / 45kW / @50°C

کاربری سنگین: 86A / 37kW / @50°C

 

مقایسه