دلتا مدل C2000، کد: VFD750C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 150A / 75kW / @50°C

کاربری سنگین: 143A / 55kW / @50°C

 

مقایسه