دلتا مدل C2000، کد: VFD900C43A-00

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 180A / 90kW / @50°C

کاربری سنگین: 171A / 75kW / @50°C

 

مقایسه