اینوت مدل GD350A، کد: GD350A-220G/250P-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 480A / 250kW / @40°C

کاربری سنگین: 425A / 220kW / @40°C

 

مقایسه