ال اس مدل IS7، کد: SV0185iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 45A / 22kW / @40°C

کاربری سنگین: 39A / 18.5kW / @50°C

 

مقایسه