ال اس مدل IS7، کد: SV0450iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 110A / 55kW / @40°C

کاربری سنگین: 91A / 45kW / @50°C

 

مقایسه