ال اس مدل IS7، کد: SV0550iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 152A / 75kW / @40°C

کاربری سنگین: 110A / 55kW / @50°C

 

مقایسه