ال اس مدل IP5A، کد: SV1320iP5A-4OL

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 264A / 132kW / @40°C

کاربری سنگین: 223A / 110kW / @40°C

 

مقایسه