ال اس مدل IS7، کد: SV1850iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 432A / 220kW / @40°C

کاربری سنگین: 370A / 185kW / @50°C

 

مقایسه