ال اس مدل IS7، کد: SV2200iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 547A / 280kW / @40°C

کاربری سنگین: 432A / 220kW / @50°C

 

مقایسه