ال اس مدل IS7، کد: SV2800iS7-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 613A / 315kW / @40°C

کاربری سنگین: 547A / 280kW / @50°C

 

مقایسه