اوکام مدل EMX3، کد: EMX3-0790C-V4-C2n.

دریافت قیمت:


جریان نامی کاربری سنگین/سبک:

(1185A / 1041A (@40°C

در عدم بای‌پس

 

مقایسه
شناسه محصول: EMX3-0790C-V4-C2n. دسته: