دلتا مدل C2000، کد: VFD075C43A-21

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 18A / 7.5kW / @40°C

کاربری سنگین: 17A / 5.5kW / @40°C

 

مقایسه