اینوت مدل GD350A، کد: GD350A-045G/055P-4

دریافت قیمت:


400 ولت سه فاز

کاربری سبک: 115A / 55kW / @40°C

کاربری سنگین: 92A / 45kW / @40°C

 

مقایسه